KONTAKT OS NU!

Solceller på bygninger og marker

Solar Polaris har fokus på opførelse af solcelleanlæg, hvor produktionen primært kan egen-forbruges på installationsstedet.  Dermed reduceres både det lokale CO2-aftryk og driftsomkostningerne samtidig med, at andelen af grøn energi i Danmark øges – uden at landets elforsyningsnet skal udbygges.

Når I går i dialog med Solar Polaris, er første skridt altid at beregne et solcelleanlæg, der ikke er større end at mindst 90% af elproduktionen kan egen-forbruges. Som tommelfingerregel kan 20-25% af jeres årlige forbrug leveres af solcellerne og kun en analyse af forbrug og produktion på timebasis kan vise, om der mulighed for mere.

Når anlægsstørrelsen er på plads, udarbejder vi et forslag til paneler, invertere, montagesystem, tilslutningen til eksisterende installation samt overvågningsløsning. Her lægger vi som virksomhed stor vægt på altid at være opdateret på både de tekniske muligheder og de administrative krav for tilslutning.

Taganlæg - Solar Polaris
SE REFERENCER

Overdækning med solceller

Selv med et øget fokus på den grønne omstilling er klimaforandringer en reel risiko – også herhjemme, hvor vi har set tegn på mere ekstremt vejr og voldsomme skybrud. Ved at overdække P-pladser og adgangsstier med solceller gør I noget ved problemet ved at reducere CO2-udledningen, I beskytter jer mod skybrud og kan samtidig opsætte ladestandere så elbilerne kan få grøn solcellestrøm.

Solar Polaris har et særligt fokus på at projektere og installere komplette anlæg til P-pladser og stier, hvori der indgår specialdesignede, bærende stålkonstruktioner. Vi arbejder tæt sammen med både danske og udenlandske partnere på udformning og produktion af de bærende konstruktioner og vi kan tage hånd om det samlede projekt.

Vores erfaring og de kompetencer vi har på bærende stålkonstruktioner kommer os til gode på projekter, hvor der er behov for at overdække teknikinstallationer på bygninger.

Forneden kan du se vores referencer for overdækninger med solceller.

Komplekse konstruktioner - Solar Polaris
SE REFERENCER

Service & Support

Solar Polaris’ serviceydelser for solcelleanlæg har til formål at optimere produktionen fra jeres solcellanlæg og samtidig minimere risici for, at installationen forårsager skader på bygninger, udstyr og/eller mennesker.

Med baggrund heri tilbyder Solar Polaris to standardiserede niveauer af service:

  • Overvågningsservice
  • Udvidet service (indeholder Overvågningsservice)

Overordnet set har Overvågningsservice til formål at identificere fejl på anlægget, diagnosticere disse og definere tiltag for udbedring og opnåelse af den højest mulige årlige produktion.

Udvidet service indeholder samtlige ydelser under Solar Polaris’ Overvågningsservice og ser desuden på produktionen på et mere detaljeret niveau, blandt andet ved at anlæggets produktion sammenlignes med tilsvarende anlægs produktion. Derudover indeholder den udvidede service pro-aktive driftseftersyn, hvor anlæggets tilstand og sikkerhed tilses.

Solar Polaris ønsker løbende at styrke serviceområdet for at gøre vedligeholdelse og drift af solcelleanlæg nemmere og mere effektivt for vores kunder. Servicesager oprettes ved at sende en e-mail til support@solarpolaris.dk

Sumba Referencer - Solar Polaris
GÅ TIL KONTAKT