VE-Godkendelse og El-autorisation

Når du vælger en solcelleentreprenør, er det vigtigt, du kan stole på kvaliteten af håndværket og udførelsen af arbejdet. En måde at sikre sig dette på er at vælge en entreprenør med de nødvendige autorisationer. Solar Polaris er autoriseret elinstallatør og godkendt som VE-installatør. VE-godkendelsesordningen betyder bl.a., at virksomheden har en særligt uddannet medarbejder, der er dedikeret til at sikre høj kvalitet i virksomhedens arbejde på området, og at virksomheden har et overvåget kvalitetsledelsessystem, hvilket minimerer risikoen for fejl.

VE-godkendelsesordningen er den officielle danske ordning for installatører og montører af små vedvarende energi-anlæg. Ordningen omfatter varmepumper, solceller, solvarme og biomassefyr og administreres af Energistyrelsen. VE-godkendelsesordningen er din garanti for et anlæg af høj kvalitet.

Der er krav om elautorisation, hvis man skal udføre elinstallationer i Danmark. Dette er med til at sikre, at elinstallationer udført og serviceret korrekt.

Forneden kan du læse mere om elautorisation for elinstallatører og VE-godkendelsesordningen.

Læs mere om VE-godkendelse: https://www.tekniq.dk/om-tekniq-arbejdsgiverne/oversigt/organisation/sektioner/ve-installatoer/ve-godkendelse

Læs mere om VE-installatører: https://veinstallatoer.dk/

Læs mere om el-autorisation: https://www.tekniq.dk/videncenter/oversigt/installationerogautorisation/autorisation/autorisationel

Etiket Autoriseret installat›r
VE-godkendelse og El-autorisation - Solar Polaris