Nordea Ejendommes kontorejendom Lyngby Port har fået installeret solceller for at udnytte de forretningsmæssige muligheder der er i energioptimering af erhvervslokaler. Det nye solcelleanlæg dækker et tagareal på 310 m2 og producerer 50.000 kWh, hvilket svarer til årsforbruget i 10 parcelhuse (5.000 kWh/år/parcelhus). Investeringen giver tilmed en årlig CO2-besparelse på 16 tons, som kommer miljøet til gode.

”Vores kunder og lejere efterspørger i stigende grad CO2-neutrale løsninger, og derfor arbejder vi løbende med at gøre driften af vores ejendomsportefølje mere bæredygtig. Det nye solcelleanlæg på Lyngby Port er et godt eksempel herpå, og vi vil fremadrettet se på muligheden for at udnytte tagfladerne på vores øvrige ejendomme til også at levere grøn strøm til vores lejere,” siger direktør Henrik Steenstrup fra Nordea Ejendomme.

Lyngby Port er et flerbrugerhus, der er opført i 1992 i syv etager og opdelt i tre bygningsafsnit med i alt 20.630 m2. I forbindelse med at ejendommen skulle genudlejes i 2016 blev bygningen energioptimeret ved hjælp af Totalkoncept-metoden, hvilket resulterede i en samlet reduktion af energiforbruget på ca. 20 %. Og nu tager Nordea Ejendomme skridtet fuldt ud og etablerer et solcelleanlæg på taget bestående af 189 paneler.

Totalkonceptet er en metode til at forbedre rentabiliteten i eksisterende erhvervsbygningers energimæssige ydeevne. Ved hjælp af en gennemtænkt tilgang med omhyggelige investerings- og rentabilitetsvurderinger kombineret med en overvågningsmetode opnås pålidelige resultater. Totalkonceptet viser det økonomiske potentiale for energieffektivitet.

Adm. Direktør i Solar Polaris, Karsten Hillmann, glæder sig over samarbejdet og at erhvervslivet for alvor er ved at få øjnene op for vedvarende energi: ”Der er et stort potentiale for erhvervslivet i at nedbringe energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse. En optimal energirenovering opnås ved at kombinere denne med installering af energiproducerende systemer for vedvarende energi med solceller. Det er ikke kun positivt i forhold til gennemførelse af den grønne omstilling, det er i høj grad rentabelt i forhold til drift af ejendommen.”

Det nye solcelleanlæg er netop sat i drift.

Kontakt:

Vicedirektør i Nordea Ejendomme, Henrik Steenstrup, telefon: +45 43 33 80 82

Adm. Direktør i Solar Polaris Karsten Hillmann, kh@solarpolaris.dk, Mobil: +45 40 51 25 98

Kommunikationsrådgiver, Dorthe Absalon, da@solarpolaris.dk, Mobil: +45 41 78 41 4

 

Solar Polaris A/S er blandt de største solcellevirksomheder i Skandinavien, hvor vi har installeret flere hundrede større solcelleanlæg. Vores team af erfarne fageksperter er specialister i at installere solcelleanlæg til private virksomheder, offentlige institutioner, boligforeninger samt helt almindelige boligejere.

Bag Solar Polaris står Solar-koncernen, der har 100 års erfaring inden for energisektoren. Solar er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed med en årlig omsætning på mere end 11 mia. kr.
Vi tror på en nær fremtid hvor alternativ energi, herunder solenergi, vil spille en dominerende rolle i forhold til energi fremstillet på fossile brændstoffer. Vi har derfor en ambitiøs målsætning om at være blandt de ledende cleantech-selskaber nationalt og internationalt inden for solcelleteknologi, målt på vækst, indtjening samt innovation.

 

SOLCELLER ER GOD FORRETNING FOR LYNGBY PORT

Du er velkommen til at følge Solar Polaris arbejde løbende ved at følge vores Facebook eller vores Linked In. Følg også med under vores NYHEDER. Har du brug for at tale med os, så kontakt Solar Polaris .