Den verdensomspændende ingeniør-, design- og konsulentvirksomhed Rambøll har længe haft et særligt fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Nu tager de deres egen medicin og opfører et 267 kWp stort solcelleanlæg på deres hovedkontor i København.

Solar Polaris har netop påbegyndt arbejdet på det lidt utraditionelle anlæg, som grundet bygningens forskelligartede tagflader indeholder forskellige montagesystemer og vinkling af panelerne. Omkring en tredjedel af de i alt 724 paneler bliver således monteret på fladt tag på et øst/vestorienteret ballastsystem fra Ernst Schweizer AG. De øvrige paneler bliver monteret ved hjælp af specialløsninger. Én tagflade er således et østvendt hældningstag med tagpap, på en anden monteres panelerne østvendt på rammer med hældning og slutteligt monteres der også paneler øst/vest på vandrette rammer. Specialløsningerne er designet i samarbejde med danske Fix Nordic (før Jual Solar).

Langt størstedelen af panelerne er monokrystallinske 375 Wp paneler fra Longi, men fordi Rambøll også ønsker erfaring med en anden type panel, indgår der ligeledes specielle bi-faciale paneler fra LG. Denne type teknologi kan opfange lys på begge sider og forbedre ydelsen pr. arealenhed. Bi-facial panelerne hos Rambøll er monteret på eksisterende rammer mere end to meter over taget, hvilket muliggør en udnyttelse af det ekstra lysindfald på bagsiden.

Det nye anlæg er resultatet af et årelangt samarbejde mellem Solar Polaris og Rambøll, hvor øvelsen har været at komme frem til en løsning, der både er æstetisk tilfredsstillende og økonomisk rentabel samtidig med, at den tager højde for bygningens utraditionelle tagkonstruktion.

Solcelleanlægget kommer til at producere ca. 250.000 kWh årligt og forventes idriftsat i slutningen af 2020.

.