Løsninger på solceller og solenergi på bygninger og marker

Solar Polaris har fokus på opførelse af solcelleanlæg, løsninger på solceller og solenergi, hvor produktionen primært kan egen-forbruges på installationsstedet. Dermed reduceres både det lokale CO2-aftryk og driftsomkostningerne samtidig med, at andelen af grøn energi i Danmark øges – uden at landets elforsyningsnet skal udbygges.

Når I går i dialog med Solar Polaris, er første skridt altid at beregne et solcelleanlæg, der ikke er større end at mindst 90% af elproduktionen kan egen-forbruges. Som tommelfingerregel kan 20-25% af jeres årlige forbrug leveres af solcellerne og kun en analyse af forbrug og produktion på timebasis kan vise, om der mulighed for mere.

Når anlægsstørrelsen er på plads, udarbejder vi et forslag til paneler, invertere, montagesystem, tilslutningen til eksisterende installation samt overvågningsløsning. Her lægger vi som virksomhed stor vægt på altid at være opdateret på både de tekniske muligheder og de administrative krav for tilslutning. Lær mere om vores løsninger på solceller og solenergi ved at følge Solar Polaris på vores Facebook og vores Linked In profil. Følg også med i vores Solcelle Løsninger.

Løsninger

Overdækning med solceller

Selv med et øget fokus på den grønne omstilling er klimaforandringer en reel risiko – også herhjemme, hvor vi har set tegn på mere ekstremt vejr og voldsomme skybrud. Ved at overdække P-pladser og adgangsstier med solceller gør I noget ved problemet ved at reducere CO2-udledningen, I beskytter jer mod skybrud og kan samtidig opsætte ladestandere så elbilerne kan få grøn solcellestrøm.

Solar Polaris har et særligt fokus på at projektere og installere komplette anlæg til P-pladser og stier, hvori der indgår specialdesignede, bærende stålkonstruktioner. Vi arbejder tæt sammen med både danske og udenlandske partnere på udformning og produktion af de bærende konstruktioner og vi kan tage hånd om det samlede projekt.

Vores erfaring og de kompetencer vi har på bærende stålkonstruktioner kommer os til gode på projekter, hvor der er behov for at overdække teknikinstallationer på bygninger.

Forneden kan du se vores referencer for overdækninger og løsninger på solceller og solenergi.

Komplekse konstruktioner - Solar Polaris

Service & Support

Solar Polaris’ serviceydelser for løsninger på solceller og solenergi – solcelleanlæg , har til formål at optimere produktionen fra jeres solcelleanlæg og samtidig minimere risici for, at installationen forårsager skader på bygninger, udstyr og/eller mennesker.

Med baggrund heri tilbyder Solar Polaris tre standardiserede niveauer af service:

  • Licens til Solar Polaris Cloud Control (SPCC) Overvågningsplatform
  • Overvågningsservice
  • Udvidet service (indeholder Overvågningsservice)

Solar Polaris Cloud Control (SPCC) Overvågningsplatformen giver mulighed for at man – selv eller via
en tredjepart – kan a.) overvåge anlæggets funktion og b.) kan evaluere den historiske produktion.
SPCC Overvågnings Platformen er uafhængig af inverterproducenten og fungerer med de fleste
gængse inverterproducenter.

Solar Polaris Overvågningsservice giver stadig adgang til SPCC Overvågnings Software, mens
overvågning af anlægget og detektering af eventuelle fejl på anlægget varetages af Solar Polaris.
Fjerndiagnosticering af fejl er indeholdt i ydelsen, mens udbedring samt driftseftersyn kan udføres på
egen hånd eller indkøbes hos Solar Polaris eller en tredjepart.

Udvidet Service indeholder fuld adgang til SPCC Overvågnings Software, samtlige ydelser under
vores Overvågnings Service og derudover pro-aktive regelmæssige (typisk årlige) driftseftersyn, hvor
anlæggets generelle tilstand og sikkerhed tilses.

Solar Polaris ønsker løbende at styrke serviceområdet for at gøre vedligeholdelse og drift af solcelleanlæg nemmere og mere effektivt for vores kunder. Servicesager oprettes ved at sende en e-mail til support@solarpolaris.dk

Sumba Referencer - Solar Polaris