Af Karsten Hillmann, adm. Direktør i Solar Polaris, og Morten Slotved, spidskandidat for Konservative og borgmester i Hørsholm Kommune

Danmark skal være grønnere. Vi skal udlede mindre CO2. Vi har en pagt på tværs af politiske skel om et lav-emissionssamfund i 2050. Desværre er fakta, at vi danskere i 2016 ikke udledte mindre CO2 end i 2015. Ifølge Danmarks Statistik udledte vi mere! Sørgeligt, men sandt.

Danmarks kommuner kan gøre meget for at nedsætte deres CO2-udledning fx ved at renovere bygninger, indføre el-biler og købe energirigtigt. To ud af tre danske kommuner er såkaldte ”Klimakommuner”, hvor de forpligter sig til at reducere kommunens CO2-udledning med minimum to procent hvert år og minimum i fem år. Hørsholm Kommune er Klimakommune.

Desværre er der grænser for, hvilke midler kommunen kan igangsætte for at nå sit mål.

I 2013 blev kommunale solcelleanlæg omfattet af Elforsyningsloven og dermed sidestillet med eksempelvis et kraftvarmeværk. Det betyder, at kommunerne er tvunget til at oprette selvstændige selskaber for solcelleanlæg på f.eks. et plejehjem eller en idrætshal. Samtidig bliver et eventuelt overskud modregnet bloktilskuddet til kommunen. Altså giver det ikke længere økonomisk mening for kommunerne at opstille solcelleanlæg. Omstillingen til vedvarende energi er således nærmest gået i stå i kommunerne og det kan umuligt have været hensigten med loven.

Der er løsninger for kommunerne

I Hørsholm Kommune vil vi gerne feje for egen dør og tage ansvar for vores del af CO2-udledningen. Vi accepterer ikke vilkårene, som Elforsyningsloven opstiller! Gennem de sidste otte år, har vi lagt en plan og renoveret vores bygninger og bl.a. skabt en CO2-neutral Idrætspark.

Det må være i alles interesse, at kommunerne kan opsætte solcelleanlæg på deres bygninger, så de kan producere miljøvenlig strøm til eget forbrug på skoler, daginstitutioner, idrætsparker og ældrecentre og derigennem levere et bidrag til omstillingen til vedvarende energi og reduktionen i CO2-udledningen. Og samtidig vil det betyde besparelser, som netop kan forbedre økonomien på de selvsamme velfærdsbygninger.

Så vi vil gerne opfordre kommunerne til at komme ind i klima-kampen. Find en model, der passer til netop jeres kommune. Det er vores fremtid, det gælder!

Nu hvor forhandlingerne om energiplanen er i fuldt sving, så forventer vi at solenergi er på dagsordenen og en væsentlig del af den fremtidige strategi og Energiaftale med klare målsætninger.
Danskerne er klar til en balanceret grøn omstilling. Er vores politikere – både i kommunerne og på Christiansborg – også klar?

 

 

Klimakampen foregår også på skolens tag

Du er velkommen til at følge Solar Polaris arbejde løbende ved at følge vores Facebook eller vores Linked In. Følg også med under vores NYHEDER. Har du brug for at tale med os, så kontakt Solar Polaris .